Prezentare

Colegiul Medicilor din România este o organizaţie profesională națională a medicilor, fiind o instituție de drept public, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.

Colegiul Medicilor din România are ca principale obiecte de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Colegiul Medicilor din România are personalitate juridică și este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-și atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

(extras din Statutul CMR).

Team of doctors.

COMPONENȚA CONSILIULUI PERMANENT AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN JUDEȚUL VASLUI

(în mandatul 2016-2020)

Biroul executiv:

Dr. STOIAN VIORICA, medic primar medicină de familie – Președinte

Dr. GRECU IONEL-CRISTINEL, medic primar medicină de familie  – Secretar BEx

Dr. STOICA ELENA-VIOLETA, medic primar medicină de familie – Vicepreședinte

Dr. ZAVATE DAN-MIRCEA, medic primar chirurgie generală – Vicepreședinte

Dr. FAIGHEL IOAN-FERNAND, medic primar medicină de familie – Vicepreședinte

Membrii titulari ai Consiliului permanent:

Dr. PISERU CARMENA-NICOLETA, medic primar medicină de urgență

Dr. DUMITRIU ALINA, medic specialist medicină de familie

Dr. ȚENU AURICA, medic primar medicină de familie

Dr. VASILE VLĂDUȚ-DORU, medic primar medicină de familie

Dr. TOFAN ALEXANDRU-CIPRIAN, medic primar medicină de familie

Dr. IGNĂTESCU BOGDAN, medic specialist medicină de familie

Dr. APETREI PETRICĂ, medic primar medicină de familie

Dr. GUBERNAT VIRGIL, medic primar medicină de familie

 

COMISIILE DE LUCRU ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN JUDEȚUL VASLUI

Comisia de jurisdicție profesională:

Dr. PISERU CARMENA-NICOLETA – Președinte

Dr. ZAVATE DAN-MIRCEA

Dr. GRECU IONEL-CRISTINEL

Comisia de etică, deontologie medicală și litigii:

Dr. DUMITRIU ALINA – Președinte

Dr. STOICA ELENA-VIOLETA

Dr. IGNĂTESCU BOGDAN

Comisia de avizări și acreditări:

Dr. ȚENU AURICA – Președinte

Dr. VASILE VLĂDUȚ-DORU

Dr. APETREI PETRICĂ

Comisia social-economică și dezvoltare:

Dr. TOFAN ALEXANDRU-CIPRIAN – Președinte

Dr. IGNĂTESCU BOGDAN

Dr. GUBERNAT VIRGIL

Comisia profesional-științifică și învățământ:

Dr. DUMITRIU ALINA – Președinte

Dr. STOICA ELENA-VIOLETA

Dr. APETREI PETRICĂ

Comisia administrativă și financiar-contabilă:

Dr. IGNĂTESCU BOGDAN – Președinte

Dr. GRECU IONEL-CRISTINEL

Dr. GUBERNAT VIRGIL

Purtător de cuvânt:

Dr. PISERU CARMENA-NICOLETA

Reprezentantul în Consiliul Național al Colegiului Medicilor:

Dr. VASILE VLĂDUȚ-DORU

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ DE PE LÂNGĂ COLEGIUL MEDICILOR DIN JUDEȚUL VASLUI

(în mandatul parțial 2016-2017)

Dr. MORONESCU MIHAELA, medic primar pneumologie – Președinte

Dr. OCHIȘOR CĂTĂLINA, medic primar boli infecțioase

Dr. ROTARU LUCIA, medic primar obstetrică-ginecologie

Dr. SĂVINESCU SERGIU-DANIEL, medic primar medicină legală

Dr. TRIFAN CARMEN-DANIELA, medic primar boli infecțioase

 

REPREZENTANȚII COLEGIULUI MEDICILOR DIN JUDEȚUL VASLUI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

(în mandatul 2015-2019)

Dr. STOIAN VIORICA

Dr. DUMITRIU ALINA

Dr. DAȘCĂU MIOARA-DANA

Dr. ZAVATE DAN-MIRCEA

Dr. GRECU IONEL-CRISTINEL

 

OFICIUL JURIDIC

Jr. DUMITRIU DACIAN

SECRETARIAT

BRAT DĂNUȚA

        CONTABILITATE

Ec. TOADER MARICELA